kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Zarząd

Wnioski i druki

Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych

 1. Rozpatrywanie skarg i wniosków obywateli
 2. Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
 3. Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych lub do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
 4. Wydawanie pozwoleń na sprowadzenie z obcego państwa zwłok lub szczątków (urny z prochami) zmarłego

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 1. Sprawy konsumenckie

Wydział Architektury, Ochrony Środowiska i Inwestycji

 1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 2. Wniosek o pozwolenie na budowę
 3. Informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenie na rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 4. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 5. Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę
 6. Zgłoszenie zamiaru wykonania obiektu
 7. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu
 8. Podanie o wydanie karty wędkarskiej
 9. Wniosek o rejestracje sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb

Wydział Komunikacji

Prawa jazdy i transport drogowy

 1. Wniosek o wydanie prawa jazdy
  Warunkiem przyjęcia wniosku jest wydrukowanie go bez skalowania (faktyczny rozmiar).

 2. Pełnomocnictwo do odbioru prawa jazdy
 3. Oświadczenie zgoda rodziców, opiekuna
 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne
 5. Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów, wykładowów
 6. Wniosek o udzielenie, zmianę zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu rzeczy
 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na przewozy drogowe na potrzeby własne
 8. Wniosek o zmianę w Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy

Rejestracja i ewidencja pojazdów

 1. Wniosek o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie pojazdu
 2. Wniosek o dokonanie wpisu do dow. rej. adnotacji
 3. Wniosek o wydanie dowodu rej. zatrzymanego przez organ kontroli
 4. Wniosek o wydanie wtórnika nalepki
 5. Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
 6. Podanie o wydanie zaświadczenia o zarejestrowaniu pojazdu
 7. Oświadczenie o sprowadzeniu pojazdu bez tablic rejestracyjnych
 8. Oświadczenie - tablice zmniejszone
 9. Zawiadomienie o zmianach w zarejestrowanym pojeździe
 10. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu
 11. Pełnomocnictwo
 12. Wniosek o wydanie, zmianę zakresu uprawnienia diagnosty

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

  Sprawy geodezyjne

  Zapraszamy do uzupełnienia ANKIETY.

  Starostwo Powiatowe w Mońkach
  ul. Słowackiego 5a
  19-100 Mońki
  tel. 85 727 88 00