kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Zarząd

Materiały na sesję Rady Powiatu

Sesja XXXI w dniu 30.05.2018

 1. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach o stanie sanitarnym Powiatu Monieckiego za 2017 rok

Sesja XXIII w dniu 22.06.2017

 1. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Monieckiego w 2016 roku
 2. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Mońkach o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu monieckiego w 2016 roku
 3. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach o stanie sanitarnym Powiatu Monieckiego za 2016 rok

Sesja XV w dniu 24.05.2016

 1. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Monieckiego w 2015 r.
 2. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Mońkach o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu monieckiego w 2015 r
 3. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach o stanie sanitarnym Powiatu Monieckiego za 2015 rok

Sesja VIII w dniu 28.05.2015

 1. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Monieckiego w 2014 r.
 2. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Mońkach o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu monieckiego w 2014 r.
 3. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach o stanie sanitarnym Powiatu Monieckiego za 2014 rok.
 4. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Powiatu Monieckiego.

Sesja V w dniu 20.02.2015

 1. Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Monieckim na lata 2015 – 2017.
 2. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Monieckim na lata 2015 – 2020.
 3. Powiatowy Program Profilaktyczno-edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży Zagrożonych Przemocą w Rodzinie w Powiecie Monieckim na lata 2015 – 2020.
 4. Sprawozdanie rzeczowo-finansowym z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach za 2014 rok.

Sesja XXX w dniu 28.05.2014

 1. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Monieckiego w 2013 r.
 2. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Mońkach o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu monieckiego w 2013 r.
  -ODPRAWA SŁUŻBOWA PODSUMOWANIE 2013 ROKU
  -Komenda Powiatowa Policji w Mońkach -REFERAT RUCHU DROGOWEGO
 3. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach o stanie sanitarnym Powiatu Monieckiego za 2013 rok.
 4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem rzeczowo-finansowym z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach za 2013 rok.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla Powiatu Monieckiego.

Sesja XXVII 18.12.2013

 1. Stanowisko Rady Powiatu w sprawie dróg lokalnych.

Sesja XXIV 20.06.2013

 1. Ocena stanu sanitarnego powiatu monieckiego za 2012 rok
 2. Sprawozdanie rzeczowo- finansowe z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach za 2012 rok.
 3. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2012 rok


INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPEŁNIANIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH PRZEZ PRZEDSTAWICIELI ORGANÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00